Algemene kalender - Schoolfotograaf

Data:
01-06-2022
Alle leerlingen zullen individueel op de foto gaan. Er zullen ook hippe groepsfoto's worden gemaakt. Broertjes en zusjes die op school zitten worden op de foto gezet, daarnaast is er de mogelijkheid voor een gezinsfoto met niet schoolgaande kinderen.