Algemene kalender - Dankdagviering -

Data:
04-11-2020
00:00 - 00:00
Ook de dankdagviering zal dit jaar anders zijn dan andere jaren. De viering gaat gewoon door en dominee Marien Kollenstaart komt ook, maar we kunnen dit jaar geen ouders verwelkomen in de school. We hopen op betere tijden!