Algemene kalender - Studiedag Juffen groep 1 / 2

Data:
31-01-2019
Extra studiedag 
De juffen van groep 1/2 van de EbenHaëzerschool en CBS De Fakkel uit Goudriaan gaan zich samen met de intern begeleiders en de directeur verdiepen in het leerlingvolgsysteem Parnassys voor kleuters. 
 
Daarvoor is een extra studiedag gepland op donderdag 31 januari 2019.  Wij melden u dit zo vroeg mogelijk, omdat we  begrijpen dat veel ouders opvang voor hun kind(eren) moeten gaan organiseren.   Wij hopen dat dit gaat lukken! De andere groepen hebben op 31-01-2019 gewoon school.